Đàn ông nghĩ gì về ngực bơm?

Nếu hỏi ý kiến của 10 người đàn ông về một bộ ngực giả, bạn có thể nhận tới… 15 nhận xét khác nhau. Trên thực tế, đàn ông khá mâu thuẫn khi nhắc tới vấn đề nóng bỏng này. Nhiều người đắm đuối với [...]